ЛИСТА НА ТЕСТОВИ

AKIN LABORATOR

ЛИСТА НА ТЕСТОВИ

Подолу е листата на нашите основни тестови за кои можете дополнително да добиете информации преку whatsup.

Тест Примерок Price
Хемограм BLOOD EDTA Whatsup
TSH СЕРУМ Whatsup
Анализа на урина (полна урина) УРИНА Whatsup
Креатинин СЕРУМ Whatsup
Уреа СЕРУМ Whatsup
Гликоза СЕРУМ Whatsup
ALT( SGPT ) СЕРУМ Whatsup
AST( SG0T ) СЕРУМ Whatsup
CRP СЕРУМ Whatsup
Hba1C BLOOD EDTA Whatsup
Уринокултура 24ЧАСОВНА УРИНА/ СЕРУМ/ ПЛАЗМА Whatsup
Паразити во фецес ФЕЦЕС Whatsup
INR ПЛАЗМА ВО ЦИТРАТИ Whatsup
Прототромбинско време ПЛАЗМА ВО ЦИТРАТИ Whatsup
Коагулација на крв (Quick Time) ПЛАЗМА ВО ЦИТРАТИ Whatsup
Вкупен холестерол СЕРУМ Whatsup
Триглицериди СЕРУМ Whatsup
Вкупен билирубин СЕРУМ Whatsup
HDL холестерол СЕРУМ Whatsup
LDL холестерол СЕРУМ Whatsup
Мочна киселина СЕРУМ Whatsup
Слободен Т4 СЕРУМ Whatsup
Алкална фосфатаза (ALP ) СЕРУМ Whatsup
Феритин СЕРУМ Whatsup
Калиум во серум СЕРУМ Whatsup
HBsAg СЕРУМ Whatsup
GGT СЕРУМ Whatsup
Натриум, (Na) СЕРУМ Whatsup
Хлорид, (Cl) СЕРУМ Whatsup
Витамин D3 СЕРУМ Whatsup
Вкупен калциум Total СЕРУМ Whatsup
APTT ПЛАЗМА ВО ЦИТРАТИ Whatsup
Култура од вагинален секрет ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ Whatsup
Анти ТПО (Anti TPO) СЕРУМ Whatsup
Крвна група и РХ фактор BLOOD EDTA Whatsup
Реуматоиден фактор (RF) СЕРУМ Whatsup
Слободен Т3 СЕРУМ Whatsup
LDH СЕРУМ Whatsup
Брис од грло СЕКРЕТ ОД ГРЛО Whatsup
HCV СЕРУМ Whatsup
Фибриноген ПЛАЗМА ВО ЦИТРАТИ Whatsup
Ca 19.9 (Антиген за Рак 19.9) СЕРУМ Whatsup
VLDL-K СЕРУМ Whatsup
Вкупен IgE СЕРУМ Whatsup
Корпокултура ФЕЦЕС Whatsup
Директен билирубин СЕРУМ Whatsup
Електрофореза на хемоглобин BLOOD EDTA Whatsup
CPK СЕРУМ Whatsup
Вкупни протеини / Серум СЕРУМ Whatsup
Индиректен билирубин СЕРУМ Whatsup

Copyright © 2020 – All right reserved. Design and Advertising +905323376219 DMCA.com Protection Status