Лабораториските анализи на примероци на крв, урина, фецес и брис во нашата лабораторија се анализираат физички, хемиски, микроскопски, имунолошки, серолошки или хематолошки. Добиените резултати се користат за дијагностицирање и лекување на болест.

Точната и брза анализа на резултатите се особено значајни. За да го сториме тоа, внимателно ги избираме нашите уреди, реагенси и целиот потрошен материјал и ги следиме сите протоколи за нивно одржување и чистење. Ние ги применуваме најновите технологии за лабораториите за медицинска анализа, нудејќи ви современа и квалитетна услуга.