ЗА НАС

АКИН ЛАБОРАТОРИЈА

ЗА НАС

Нашата компанија, од основањето во 1998 година во Истанбул, е една од водечките компании со континуиран раст во областа на Ин-витро дијагностиката. Истовремено, ние сме една од најдоверливите и моќни компании за лабораториски уреди и помагала. Оваа година, 2021, го проширивме нашиот пазар во Македонија каде што нудиме квалитетна опрема и услуги. Нашата цел е да се прошириме и на Балканот по принципот на обезбедување на квалитетна услуга со најповолни цени за нашите пациенти.

Што правиме за да ги оствариме нашите цели?

  • Ги следиме најновите достигнувања во полето на лабораториска анализа.
  • Ги анализираме испитувањата за да дадеме подобри и побрзи резултати од тестовите за нашите пациенти.
  • Сработуваме со професионални лаборатории во Турција во областа на генетската и молекуларната биологија.

AKIN LAB

ИЗНАЈМУВАЊЕ ОПРЕМА

Покрај лабораториски услуги, имате можност за изнајмување на различна медицинска и лабораториска опрема. Покрај тоа што можете да ја набавите, имате можност да ја изнајмите опремата за вашата лабораторија. Притоа:

⭐ Не треба да се грижите за одржување или поправка на вашата опрема.

⭐ Не треба да плаќате за опремата која ретко ја користите.

⭐ Ќе заштедите.

Copyright © 2020 – All right reserved. Design and Advertising +905323376219 DMCA.com Protection Status